top of page
LOGO FINAL-02.png
  • Facebook
  • logoo
  • Instagram
  • TikTok
HOME
COVER WEBSITE CYG MEDIA 3(2).png

CYG MEDIA 

ADVERTISING  AGENCY

"Kết nối khách hàng
gần bạn hơn".

250+

​CLIENT

5

YEARS EXP

2000+

PROJECTS DONE

9

KEY MEMBERS

SERVICES

MAIN
SERVICES

DIGITAL

STRATEGY

& PLANNING

DESIGN

& BRANDING

KOLs 

​BOOKING

​PHOTOGRAPHY

SOCIAL

MEDIA

MARKETING

SERIES

FOOD

REVIEW

gcm_partner.png

OUR
STORY

​Làm việc trong ngành truyền thông 5 năm ở lĩnh vực Ẩm thực và Làm đẹp, chúng tôi hiểu rằng những lượt khách hàng mới đầu tiên đến quán là vô cùng cần thiết. Tiếp đó là các chiến lược để giữ chân khách hàng trở nên thân thiết với thương hiệu.

ABOUT
CLIENTS

OUR
CLIENTS

web.png

​MASCOT 

Ảnh chụp Màn hình 2022-04-19 lúc 18.22.11.png
Ảnh chụp Màn hình 2022-04-19 lúc 18.22.27.png
Ảnh chụp Màn hình 2022-04-19 lúc 18.23.52.png
Ảnh chụp Màn hình 2022-04-19 lúc 18.22.59.png
Ảnh chụp Màn hình 2022-04-19 lúc 18.25.15.png
Ảnh chụp Màn hình 2022-04-19 lúc 18.23.25.png

CÁC CAMPAIGN ĐÃ THỰC HIỆN

Ảnh chụp Màn hình 2022-07-11 lúc 20.30.38.png
Ảnh chụp Màn hình 2022-07-11 lúc 20.25.57.png
Ảnh chụp Màn hình 2022-07-11 lúc 20.26.23.png
Ảnh chụp Màn hình 2022-07-11 lúc 20.26.13.png
Ảnh chụp Màn hình 2022-07-11 lúc 16.59.39.png
Ảnh chụp Màn hình 2022-07-11 lúc 16.59.10.png
Ảnh chụp Màn hình 2022-07-11 lúc 17.02.20.png
Ảnh chụp Màn hình 2022-07-11 lúc 17.00.07.png

​FOODLOVER
REVIEW​

​PRODUCTION

​CLIENT LÀ NHẤT